Sisältö

Golf-alueen osayleiskaava

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä 8.9.- 7.10.2011

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.8.2011

Valmisteluvaihe:

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo: