Linnakangastalon ympäristö

Asemakaavan muutos koskee Kempeleen Linnakankaan tilasto- ja pienalueilla (112/026) korttelia 26136 ja korttelin 26216 tontteja 1 ja 2 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Suunnittelualueen laajuus on noin 13 ha. Asemakaavahankkeen tarkoitus on mahdollistaa koulu- ja päiväkotitoimintojen laajentuminen vastaamaan Linnakankaan koulupiirin tulevia tarpeita. Kaavassa tarkastellaan opettajien paikoituksen sijoittamista koulutontin läheisyyteen sekä mahdollistetaan liikuntapalveluihin liittyviä rakennuksia Linnalähteen puistoon.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavoitus käynnistettiin kunnanhallituksen päätöksellä 14.11.2022 § 335.

Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 30.11.-30.12.2022.

Nähtäville asetettu aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote voimassaolevasta asemakaavasta

Ote rekisterikartasta

Mielipidelomake

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Täydentyy myöhemmin

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Täydentyy myöhemmin

Kaavan hyväksyminen

Täydentyy myöhemmin