Keskustan kehittäminen, Ollakka

Kaavaprosessin eteneminen

1. vireilletulo ja valmisteluvaihe:

Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 5.11.2018 § 342 pöytäkirjaan
Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 21.11.-21.12.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2018

Ollakan rakennuskieltopäätös kunnanhallitus 5.11.2018 § 343
Kuulutus: Ollakan rakennuskielto 16.1.2019–15.1.2021, Rakennuskieltoalue asemakaavakartalla

Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos nähtäville:
(täydentyy jatkossa)

2. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo:
(täydentyy jatkossa)

3. Kaavamuutoksen hyväksyntä:
(täydentyy jatkossa)

4. Kaavamuutoksen voimaantulo:
(täydentyy jatkossa)

Asemakaavan muutos Ollakkaan on alkanut idea- ja tontinluovutuskilpailulla 2016. Voittaneen ehdotuksen pohjalta muokattuja asemakaavarunkovaihtoehtoja on voinut kommentoida 16.6.2017 asti Harava -kyselypalvelun kautta.

Yleisötilaisuuden 19.5.2017 aineistot:
Kempeleen keskustan kaavarunko_19.5.2017
Liikenneverkon jäsentely 18.5.2017
Liikenneverkon rakentamisen vaiheistus 14.5.2017

Kaavarunkovaihtoehdot:
Vaihtoehto 1. "Tiivistyvä Kempeleentie", näkymät 1 ja 2
Vaihtoehto 2. "Maltti on valttia", näkymät 1 ja 2

Kaavarungoista saadun palautteen pohjalta laadittu synteesi asemakaavoituksen pohjaksi:
Kempeleen keskustan kaavarunko, Ollakka 4.8.2017
Kaavarungon selostus
Kaavarunkoselostuksen liitteet 1-13
Kaavarunko, pysäköintiselvitys 26.10.2017


Lisätietoa

Yhteystiedot

Kaavoittaja Kaija Muraja
p. 050 3163 769

kaavoitus(at)kempele.fi tai
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Tekniset palvelut