Sisältö

Sarkkiranta, kortteli 8093

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.6.-23.8.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.5.2019

Valmisteluvaihe:

Kuulutus: Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä 12.6.-23.8.2019 (ks. yllä)

Asemakaavaluonnos 21.5.2019

Ote kumoutuvasta asemakaavasta ja rekisterikartasta

Asemakaavaselostus 10.6.2019

Lausunto asemakaavamuutoksen edellytyksistä AM-8093 kulttuurihistoriallisen kohteen alueella


Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:


Hyväksymisvaihe:


Kaavamuutoksen voimaantulo:

Lisätietoja

Kaavoittaja Kaija Muraja, p. 050 316 3769
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi