Pirilän alue

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo (vanha kaavahanke lakkautetaan):

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.12.2011 - 27.1.2012
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.11.2011

Vireilletulo:

Vireilletulo kunnanhallituksen kokouksessa 16.12.2020 § 329, linkki kokoukseen

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.12.2020 - 29.1.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.12.2020

Valmisteluvaihe (täydentyy):

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (täydentyy):

Hyväksyntäkäsittely (täydentyy):

Selvitykset:

Kirkonseudun rakennettavuusselvitys, Pöyry 2016,zip
Kirkonseudun luontoselvitys, 2018 Kosteikkomaailma
Master Plan Pirilä-kylän toimintamallista, Loppuraportti 2016
Kempeleentien ja Piriläntien toimenpidesuunnitelma, ELY -keskus, Raportteja 1 / 2014

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavoittaja Kaija Muraja
050 3163 769
kaija.muraja(at)kempele.fi
tai
kaavoitus(at)kempele.fi