Pirilän alue

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.12.2011-27.1.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.11.2011

Valmisteluvaihe:

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

Lisätietoa

Yhteystiedot