Paiturintien asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee Hakamaan tilastoalueen Paiturin pienalueen kortteleita 12002 ja 12003 sekä niihin liittyviä katualueita. Suunnittelualue sijaitsee Paiturintien ja Piriläntien risteyksen molemmin puolin ja on laajuudeltaan n. 1,9 ha.

Opaskartan kuva, jossa ympyröity Paiturintien ja Piriläntien risteysalue

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia maltillisesti tiivistäen asuinrakentamisen mahdollisuuksia suunnittelualueen toteutumattomilla tai vajaasti rakentuneilla tonteilla.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Asemakaavoitus käynnistettiin kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2021 § 441.

Kuulutus: Vireilletulo ja valmisteluvaiheen aineiston nähtäville asettaminen 5.1.-4.2.2022.

Nähtäville asetettu aineisto

Selostusluonnos

Liite 2: Ote rekisterikartasta

Liite 3: Ote voimassaolevasta asemakaavasta

Liite 4: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 5: Asemakaavaluonnos

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Hyväksyminen

Voimaantulo