Sisältö

Loukkotien kortteli 26116 tontti 1

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia maatilojen talouskeskuksen korttelialueen (AM) muuttamista pientaloasumiseen. Toteutuessaan kaava täydentää alueen yhdyskuntarakennetta.

Kaavaprosessin eteneminen

1. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen:

Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 17.12.2018 § 394 pöytäkirjaan

Kuulutus: Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointusuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen 9.1.-8.2.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.12.2018

Kaavaluonnos 9.1.-8.2.2019

Kaavaluonnoksen selostus 9.1.-8.2.2019

Kaavaluonnoksen havainnekuva 9.1.-8.2.2019

Ote ajantasa-asemakaavasta

Rekisteriote

Lomake mielipiteelle

2. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:
(täydentyy jatkossa)

3. Kaavamuutoksen hyväksyntä:
(täydentyy jatkossa)

4. Kaavamuutoksen voimaantulo:
(täydentyy jatkossa)

Lisätietoja

Kaavasuunnittelija Laura Felin
p. 040 4860 394

Kaavoittaja Kaija Muraja
p. 050 3163 769

kaavoitus(at)kempele.fi tai etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Asukastilaisuus ke 16.1.2019

Tervetuloa asukastilaisuuteen ke 16.1.2019 klo 17-18 Linnakangastalolle. Tilaisuudessa esitellään vireillä oleva Loukkotien korttelin 26116 tonttia 1 koskeva asemakaavahanke ja nähtävillä oleva asemakaavaluonnos. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella vireillä olevasta kaavahankkeesta.

Asukastilaisuus pidetään Linnakangastalon auditoriossa (os. Linnakaarto 20, A-ovi).