Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Sisältö

Kunnantalon alue

Kempeleen kunnanhallitus on päättänyt Kempeleen kunnantalon kiinteistöstä luopumisesta ja purkamisesta sekä asemakaavamuutoksen käynnistämisestä alueella. Kaavamuutoksesta ja sen tavoitteista on keskusteltu valtuustoseminaarissa ja Kempeleen kunnan valiokunnissa. Kaavaprosessissa tutkitaan palautteessa ja ohjauksissa esiin nousseita kehittämisaihioita ja määritellään kunnantalon alueelle uusi käyttötarkoitus.

Kaavaprosessin eteneminen

1. Vireilletulo ja valmisteluvaihe:

Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 21.5.2018 § 164 pöytäkirjaan

Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 20.6.-31.8.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.5.2018

1. valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavarunkojen kuuleminen:

Kunnantalon asemakaavahankkeen valmistelu on edennyt. Kaavarunkotyö toimii varsinaisen kaavaluonnoksen valmistelun pohjana, jonka laatiminen aloitetaan kaavarungoista saadun palautteen jälkeen. Kaavarunkojen kuulemisen tarkoituksena on saada palautetta viranomaisilta, kuntalaisilta ja muilta osallisilta  mahdollisimman varhain kaavan valmisteluvaiheessa.

Kutsu: Kaavarunkoja esitellään yleisötilaisuudessa ke 28.11.2018 klo 17.30–19.00 kunnan valtuustosalissa (os. Asemantie 1), jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa mielipide laadituista kaavarungoista.

Viranomaisten kuuleminen: 21.11.-7.12.2018, linkki kunnanhallituksen 5.11.2018 § 344 pöytäkirjaan

Kaavarunkoluonnokset 5.11.2018

Kaavarunkoselostus 6.11.2018

2. valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos nähtäville:

2. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:
(täydentyy jatkossa)

3. Kaavamuutoksen hyväksyntä:
(täydentyy jatkossa)

4. Kaavamuutoksen voimaantulo:
(täydentyy jatkossa)

 

Palautelomake

Voit antaa palautetta kunnantalon alueen asemakaavahankkeesta koko kaavaprosessin ajan. Palaute ohjautuu kunnan kaavoitukseen.
Huomaa, että kunnanhallituksessa käsiteltäviksi tarkoitetut kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee osoittaa kunnan kirjaamoon virallisina kaavaprosessin kuulemisaikoina.

  • Yhteystietoni

Lisätietoja

Kaavoittaja Kaija Muraja
p. 050 3163 769

Kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä
p. 040 5452 383

kaavoitus(at)kempele.fi tai etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Yleisötilaisuudet

Kutsu hankkeen 2. yleisötilaisuuteen

Kunnantalon alueen asemakaavahankkeen valmistelu on edennyt. Kempeleen kunnan kaavoitus kutsuu kuntalaiset yleisötilaisuuteen, jossa esitellään alueelle laaditut kaavarungot.

Kaavarunkoja esitellään ke 28.11.2018 klo 17.30–19.00 kunnan valtuustosalissa (os. Asemantie 1), jolloin Teillä on mahdollisuus antaa oma mielipide laadituista kaavarungoista. Kaavarunkoihin voi tutustua etukäteen hankkeen www-sivuilla. Tervetuloa!

Hankkeen 1. yleisötilaisuus

Hankkeen 1. yleisötilaisuus 23.8.2018 keräsi parikymmentä innokasta asukasta ideoimaan alueen tulevaa maankäyttöä. Kooste tilaisuudesta

Kuntapilotti-hanke

Kempele on mukana Ympäristöministeriön käynnistämässä Kuntapilotti-projektissa, jossa kehitetään tietomallipohjaista kaavaa ja digitalisaatiota alueidenkäytön suunnittelussa. Kunnantalon alueen kaavaprojektissa testataan uusia teknisiä ratkaisuja digitalisen kaavatiedon tuottamiseksi.