Sisältö

Keskustan kehittäminen, Ollakka

Asemakaavan muutos Ollakkaan on alkanut idea- ja tontinluovutuskilpailulla 2016. Voittaneen ehdotuksen pohjalta muokattuja asemakaavarunkovaihtoehtoja on voinut kommentoida 16.6.2017 asti Harava -kyselypalvelun kautta.

Yleisötilaisuuden 19.5.2017 aineistot:
Kempeleen keskustan kaavarunko_19.5.2017
Liikenneverkon jäsentely 18.5.2017
Liikenneverkon rakentamisen vaiheistus 14.5.2017

Kaavarunkovaihtoehdot:
Vaihtoehto 1. "Tiivistyvä Kempeleentie", näkymät 1 ja 2
Vaihtoehto 2. "Maltti on valttia", näkymät 1 ja 2

Kaavarungoista saadun palautteen pohjalta laadittu synteesi asemakaavoituksen pohjaksi:
Kempeleen keskustan kaavarunko, Ollakka 4.8.2017
Kaavarungon selostus
Kaavarunkoselostuksen liitteet 1-13
Kaavarunko, pysäköintiselvitys 26.10.2017