Zeniitin alue ja Linnakaarron länsipuolen asuinalueiden asemakaavan muutos ja laajennus - vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

keskiviikko 04.09.2019, 08:00

ASIANUMERO 201/10.02.03/2015


Zeniitin alue ja Linnakaarron länsipuolen asuinalueiden asemaakaavan muutos ja laajennus – Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan Zeniitin alueen ja Linnakaarron länsipuolen asuinalueiden asemakaavan muutosta ja laajennusta ja asettaa kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Linnakankaan tilasto- ja pientilastoalueella (112/026) Kempeleen ja Oulun kuntarajan eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu valtatiehen 4, Ouluntullintiehen, Linnakaarto-katuun ja Kuusirinteen asuinalueeseen. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 26249−26255 ja kortteleita 26247−26248 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita.  Laajennus koskee kiinteistöjä 244-401-4-572, 244-401-182-0, 244-896-4-1, 244-401-2-44 ja 244-401-33-42, 401-21-29, 401-21-30, 401-33-39 ja 401-33-47. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 127 ha.

Hankkeesta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 4.9.-4.10.2019 Kempeleen pääkirjastolla (os. Zeppelinintie 1) ja kunnan toimitiloissa Vihikari 10:ssä 2. kerroksen aulassa ja tässä, pdf-tiedosto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai s-postiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi

Linkki hankkeen sivuille https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/asemakaavahankkeet/zeniitin-alue-linnakangas.html

Lisätietoja:

Matkailu- ja yritysalueet: kaavasuunnittelija Ruusa Degerman p. 040 182 0509

Asuinalueet: Kaavasuunnittelija Laura Felin, p. 040 486 0394

Kunnan kaavoittaja: kaavoittaja Kaija Muraja, p.050 316 3769

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi


26.8.2019
Kunnanhallitus

« Takaisin