Voimaantulokuulutus / Asemakaavan muutos, korttelin 26116 tontti 1. sekä taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus, osittainen voimaantulo

keskiviikko 28.08.2019, 08:00

Voimaantulokuulutus

Asemakaavan muutos, korttelin 26116 tontti 1. Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 3.6.2019 (49 §) kokouksessaan Kempeleen asemakaavan muutoksen, joka sijaitsee Linnakankaan tilasto- ja pientilastoalueella (112/026). Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 26116 tontit 10−15, korttelit 26151−26152 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita.

Päätöksestä ei ole valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaava astuu voimaan tällä kuulutuksella.

Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus, osittainen voimaantulo. Kempeleen kunnanhallitus on päättänyt 18.6.2019 (194 §) MRL:n 201 §:n nojalla kunnanvaltuuston 11.3.2019 hyväksymän Taajaman osayleiskaavan voimaan valituksen alaisten alueiden ulkopuolisilta alueilta. Osittainen voimaantulo ei koske valituksen alaisten kiinteistöjen 244-401-117-264, 244-401-117-88 ja 244-401-117-319 alueille sijoittuvia selvitysalueita ja lähivirkistysaluetta Teppolantien varresta.

Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella edellä esitetyllä tavalla.

28.8.2019

« Takaisin