Valtuuston kokouskutsu

ke 3. marraskuuta 2021 12.26.00

Valtuusto                   Kokouskutsu


Aika: 8.11.2021, klo 17:00
Paikka: Lukion liikuntasali, Koulutie 4B, Kempele


Käsiteltävät asiat


§ 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 94 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 95 Zeniitin alueen ja Linnakaarron länsipuolen asuinalueiden asemakaavan muutos ja laajennus
§ 96 Vedenottamoalueen myynti Kempeleen Vesihuolto Oy:lle
§ 97 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
§ 98 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022
§ 99 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomushuomioihin 2020
§ 100 Ero luottamustoimista / Kyngäs Arto
§ 101 Keskusvaalilautakunnan vaali
§ 102 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
§ 103 Valtuutettujen tekemät kysymykset
§ 104 Ilmoitusasiat


Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, siirretään nähtäville yleiseen tietoverkkoon 16.11.2021.


Merk. PIA HANSKI                   Virva Maskonen
valtuuston puheenjohtaja       hallintojohtaja


Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 3.11.-23.12.2021 väliseksi ajaksi.


Todistaa
ilmoitustaulunhoitaja