Valtuuston kokous

ke 4. elokuuta 2021 10.30.00

Valtuusto           Kokouskutsu

Aika: 9.8.2021, klo 17:00
Paikka: Lukion liikuntasali, Koulutie 4B, Kempele

Käsiteltävät asiat

§ 54 Kokouksen avaus
§ 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 56 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 57 Valtuuston vaalilautakunnan vaali
§ 58 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
§ 59 Valtuuston kokoontuminen ja kokouskutsu
§ 60 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
§ 61 Toimintasääntö
§ 62 Kunnanhallituksen vaali
§ 63 Keskusvaalilautakunnan vaali
§ 64 Tarkastuslautakunnan vaali
§ 65 Viranomaislautakunnan vaali
§ 66 Elinvoimavaliokunnan nimeäminen ja tehtävien määrittely
§ 67 Palveluvaliokunnan nimeäminen ja tehtävien määrittely
§ 68 Yhteisöllisyysvaliokunnan nimeäminen ja tehtävien määrittely
§ 69 Resurssivaliokunnan nimeäminen ja tehtävien määrittely
§ 70 Edustajien valitseminen Pohjois-Pohjanmaan Liiton edustajain kokoukseen
§ 71 Oulun poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten valinta 2021-2025
§ 72 Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokousedustajien valitseminen
§ 73 Jäsenten valitseminen PPSHP:n valtuustoon
§ 74 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen neuvottelukunnan edustajien nimeäminen
§ 75 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
§ 76 Jäsenen nimeäminen Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokuntaan
§ 77 Oulun kaupunkiseudun seudullisen joukkoliikennejaoston edustajien nimeäminen
§ 78 Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
§ 79 Ilmoitusasiat
§ 80 Valtuutettujen tekemät kysymykset

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, siirretään nähtäville yleiseen tietoverkkoon 17.8.2021.

Merk. ANTTI OLLIKAINEN  Virva Maskonen
kunnanhallituksen puheenjohtaja     hallintojohtaja

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 4.8. - 23.9.2021 väliseksi ajaksi.

Todistaa
ilmoitustaulunhoitaja