Valtuuston kokous

ke 28. huhtikuuta 2021 12.50.00

Valtuusto           Kokouskutsu

Aika: 03.05.2021, klo 17:00
Paikka: Teams-etäkokous

Käsiteltävät asiat

§29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§31 Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Metsärinne, Karhunlenkki
§32 Kirkonkylän koulun D-talon väistötilat
§33 Rakennuttajapäällikön tehtävän perustaminen
§34 Arviointikertomus 2020
§35 Tilinpäätös 2020
§36 Ilmoitusasiat
§37 Valtuutettujen tekemät kysymykset

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, siirretään nähtäville yleiseen tietoverkkoon 11.5.2021.

Merk. PIA HANSKI  Virva Maskonen
puheenjohtaja hallintojohtaja

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 28.4. - 17.6.2021 väliseksi ajaksi.

Todistaa
ilmoitustaulunhoitaja