Valtuuston kokous

ke 31. maaliskuuta 2021 14.00.00

Valtuusto           Kokouskutsu

Aika: 06.04.2021, klo 17:00
Paikka: Teams-etäkokous

Käsiteltävät asiat

§ 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 22 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 23 Kempeleen yritystonttien hinnoittelu
§ 24 Tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2021-2022
§ 25 Ilmoitusasiat
§ 26 Valtuutettujen tekemät kysymykset

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, siirretään nähtäville yleiseen tietoverkkoon 13.4.2021.

Merk. PIA HANSKI  Virva Maskonen
puheenjohtaja hallintojohtaja

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 31.3. - 20.5.2021 väliseksi ajaksi.

Todistaa
ilmoitustaulunhoitaja