Valtuuston kokous

ke 15. kesäkuuta 2022 15.00.00

Valtuusto                      Kokouskutsu

Aika: 20.6.2022 klo 17.00
Paikka: Lukion liikuntasali, Koulutie 4B

Käsiteltävät asiat

§ 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 40 Maankäytön toteutusohjelma 2022-2027
§ 41 Talousarviomuutokset 2022 / investointiosa
§ 42 Tontin 1021-4 ostaminen
§ 43 Pohjois-Pohjanmaan teollisuushamppuklusteri -hankepäätös ja ohjausryhmä
§ 44 Luottamustoimen toteaminen päättyneeksi ja uuden varajäsenen valinta
§ 45 Arviointikertomus v.2021
§ 46 Tilinpäätös 2021
§ 47 Ilmoitusasiat
§ 48 Valtuutettujen tekemät kysymykset

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, siirretään nähtäville yleiseen tietoverkkoon 28.6.2022.

Merk. PIA HANSKI              Toni Saranpää
puheenjohtaja                      hallintojohtaja

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.6. – 4.8.2022 väliseksi ajaksi.

Todistaa
ilmoitustaulunhoitaja