Valtuuston kokous

ke 23. syyskuuta 2020 09.00.00

Valtuusto                                          Kokouskutsu

AIKA: 28.09.2020 klo 17:00 -
PAIKKA: Lukion liikuntasali, Koulutie 4B, Kempele

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3. TALOUSARVIOMUUTOS 2020 / KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINTIOSA
4. POHJOIS-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
5. OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE 2021-2024
6. OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOKSEN ALUEEN KUNTIEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN UUSIMINEN
7. OULUN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENNEJAOSTON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
8. ILMOITUSASIAT
9. VALTUUTETTUJEN TEKEMÄT KYSYMYKSET
10. VALTUUSTOALOITTEET

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, siirretään nähtäville yleiseen tietoverkkoon 6.10.2020.

Merk. PIA HANSKI Virva Maskonen
puheenjohtaja  hallintojohtaja

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 23.9. - 12.11.2020 väliseksi ajaksi.

Todistaa
ilmoitustaulunhoitaja