Valtuuston kokous

ke 27. tammikuuta 2021 14.20.00

Valtuusto          Kokouskutsu 

Aika: 01.02.2021, klo 17:00
Paikka: Teams-etäkokous

Käsiteltävät asiat
§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 3 Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin laajennus / Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan hyväksyminen
§ 4 Talousarviomuutos 2021 (käyttötalous ja investointiosa)
§ 5 Valtuutettujen tekemät kysymykset
§ 6 Valtuustoaloitteet

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, siirretään nähtäville yleiseen tietoverkkoon 9.2.2021.

Merk. PIA HANSKI Virva Maskonen
puheenjohtaja hallintojohtaja

 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 27.1. - 18.3.2021 väliseksi ajaksi.

Todistaa
ilmoitustaulunhoitaja