Valtuuston kokous

ke 27. huhtikuuta 2022 15.45.00

Valtuusto                      Kokouskutsu

Aika: 2.5.2022 klo 17.00
Paikka: Lukion liikuntasali, Koulutie 4B

Käsiteltävät asiat
§ 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 29 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
§ 30 Paiturintien asemakaavan muutos / Asemakaavan hyväksyminen
§ 31 Laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
§ 32 Talousarviomuutos / Linnakangas-Metsokangas pääpyörätiereitti
§ 33 Toimintasäännön tarkistaminen 1.8.2022- / organisaatiomuutokset
§ 34 Ilmoitusasiat
§ 35 Valtuutettujen tekemät kysymykset

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon liittyy valitusosoitus, siirretään nähtäville yleiseen tietoverkkoon 10.5.2022.

Merk. PIA HANSKI              Toni Saranpää
puheenjohtaja                      hallintojohtaja

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 27.4. – 16.6.2022 väliseksi ajaksi.

Todistaa
ilmoitustaulunhoitaja