Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus

to 11. marraskuuta 2021 11.05.00

Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumerot 00768/20/5110 00775/20/5110       
JULKINEN KUULUTUS


Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa


Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 11.11.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 18.11.2021 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.11.2021 nro 21/0140/3, valitukset ympäristölupaasiassa, ympäristöluvan nro 78/07/2 mukainen typenpoiston tehostamissuunnitelma sekä lupamääräyksen 2 muuttaminen, Kempele.

Luvan hakija
Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 11.11.–20.12.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 20.12.2021