Suunnittelutarveratkaisu / Mikontie 53

ma huhtik. 29 15:27:00 2024

KEMPELEEN KUNTA KUULUTUS
PL 12
90441 Kempele

Kempeleen kunnan Hallintosäännön 10 luvun 5 §:n 2 kohdan mukaan kaavoituspäällikkö päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin kuin ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä tai poikkeamista kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitetulla rakennuspaikalla ja kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella, mikäli on kyseessä nykyisen asuinrakennuksen korvaaminen uudella tai rakennuksen laajentaminen.

Kaavoituspäällikön päätös seuraavissa suunnittelutarveratkaisuissa annetaan julkipanon jälkeen 30.4.2024. Suunnittelutarveratkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vihikari 10, kaavoituksessa 2.krs aulan ilmoitustaululla.

Rakennuspaikka: Mikontie 53
Kiinteistötunnus: Männikkö 244-401-56-1 ja Männikkö I 244-405-80-1
Suunnittelutarveratkaisu: olemassa olevan vapaa-ajan asunnon (n. 40 m ) käyttötarkoituksen muuttamiseksi talousrakennukseksi ja uuden 2 yksikerroksisen asuinrakennuksen (n. 120 m ), autotalli/-katoksen/varaston 2 /asuntovaunukatoksen (n. 50 m ) sekä pihasaunan (n. 15 m ) ja eläinsuojan (n. 20 m ) 2 2 2 rakentamiseksi olemassa olevalle rakennuspaikalle.

Kempeleessä 29.4.2024
Kaavoituspäällikkö Kaija Muraja

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 29.4.-30.5.2024.
Todistaa Ilmoitustaulunhoitaja