Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Suunnittelutarveratkaisu

tiistai 19.05.2020, 09:00

KEMPELEEN KUNTA                    SUUNNITTELUTARVERATKAISUA KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS


Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen
24.4.4040 § 5 mukaan kaavoittaja päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä
edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin,


- kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä tai poikkeamista kaavamääräyksistä
tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa soitetulla
rakennuspaikalla ja
- kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella mikäli on
kyseessä nykyisen asuinrakennuksen korvaaminen uudella tai rakennuksen laajentaminen.


Kaavoittaja antaa alla mainituista suunnittelutarveratkaisuhakemuksista päätöksensä oheen
merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Suunnittelutarveratkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kempeleen kunnan
kaavoituksessa.


Päätöksen antopäivä:               20.5.2020
Kaava-alue (tonttinro):              244-401-1-306
Hakija:                                       Koistinaho Elia
Poikkeaminen:                           uusi asuinrakennus, varasto ja pihasauna

Kempeleessä 19.5.2020
Kaavoittaja

Kaija Muraja


Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 19.5.-3.6.2020.
Todistaa

Ilmoitustaulunhoitaja

« Takaisin