Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Suunnittelutarveratkaisu

tiistai 28.04.2020, 15:14

KEMPELEEN KUNTA                                           SUUNNITTELUTARVERATKAISUA KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS

                                                                                 

 

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 24.2.2020 § 5 mukaan kaavoittaja päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin,

- kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä tai poikkeamista kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa soitetulla rakennuspaikalla ja

- kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella mikäli on kyseessä nykyisen asuinrakennuksen korvaaminen uudella tai rakennuksen laajentaminen

 

Kaavoittaja antaa alla mainituista suunnittelutarveratkaisuhakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Suunnittelutarveratkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kempeleen kunnan kaavoituksessa.

 

 

Päätöksen antopäivä:      29.4.2020

 

 

Kaava-alue                        Sarkkiranta
(tonttinro):                        244-401-1-354

 

Poikkeaminen:                 Uusi asuinrakennus ja kaksi talousrakennusta

 

 

Kempeleessä                    28.4.2020       

 

Kaavoittaja: Kaija Muraja                                         

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten

ilmoitustaululle  28.4.- 29.5.2020             

 

 

Todistaa                            Ilmoitustaulunhoitaja

 

« Takaisin