Suunnittelutarveratkaisu

tiistai 10.04.2018, 10:00

KEMPELEEN KUNTA                       SUUNNITTELUTARVERATKAISUA KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS
Kunnantalo
90440 Kempele

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 30.5.2017 § 16 mukaan kaavoittaja päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin,

- kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä tai poikkeamista kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa soitetulla rakennuspaikalla ja

- kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella mikäli on kyseessä nykyisen asuinrakennuksen korvaaminen uudella tai rakennuksen laajentaminen

Kaavoittaja antaa alla mainituista suunnittelutarveratkaisuhakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Suunnittelutarveratkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kempeleen kunnantalolla.

Päätöksen antopäivä: 11.4.2018

Hakija: Kari Runtti

Kaava-alue 244-401-10-152
(tonttinro):

Poikkeaminen

Kempeleessä 10.4.2018

Kaavoittaja:          Kaija Muraja

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.4.-25.4.2018.

Todistaa              ilmoitustaulunhoitaja

« Takaisin