RAKENNUSKIELTO

keskiviikko 30.11.2016, 08:00


RAKENNUSKIELTO ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI OLLAKAN OSA-ALUEEN KORTTELEIHIN 6003, 6005, 6006 JA KORTTELIN 6010 TONTILLE 1


Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.11.2016 § 314 päättänyt asettaa rakennuskieltoon Ollakan osa-alueella otsikossa mainitut korttelit. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella ja on voimassa kaksi vuotta eli 30.11.2016–29.11.2018 ja se koskee tiloja RN:ot 5:169, 5:223, 5:315, 5:358, 14:25, 14:113, 14:445, 14:538, 29:9, 29:25, 29:115, 29:154, 29:161, 29:175, 31:101, 31:103, 263:0 ja 264:2.


Maanomistajien tulee ottaa huomioon, että MRL 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa rakennuskieltoalueella ilman lupaa.


KUNNANHALLITUS 30.11.2016

« Takaisin