Rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi Ollakan osa-alueen kortteleihin 6003, 6005, 6006 ja korttelin 6010 tontille 1

ke 16. tammikuuta 2019 09.00.00

RAKENNUSKIELTO

RAKENNUSKIELTO ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI OLLAKAN OSA-ALUEEN KORTTELEIHIN 6003, 6005, 6006 JA KORTTELIN 6010 TONTILLE 1.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.11.2018 § 343 päättänyt asettaa rakennuskieltoon Ollakan osa-alueella otsikossa mainitut korttelit. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella ja on voimassa kaksi vuotta eli 16.1.2019–15.1.2021.

Maanomistajien tulee ottaa huomioon, että MRL 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa rakennuskieltoalueella ilman lupaa.

Kunnanhallitus 5.11.2018