Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

pe 6. marraskuuta 2020 08.00.00

KEMPELEEN KUNTA                             POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS
Kaavoittaja


Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 24.2.2020 § 5 mukaan kaavoittaja päättää MRL171 §:n mukaan kunnalle kuuluvaan poikkeamisvaltaan sisältyvissä asioissa siltä osin kun ne koskevat poikkeamista kaavamääräyksistä asemakaava-alueilla tai kaavan mukaisen kerrosluvun ylittämistä korkeintaan yhdellä kerroksella.


Kaavoittaja antaa alla mainituista poikkeamishakemuksista päätöksenä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Poikkeamispäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaavoituksessa.


Päätöksen antopäivä: 9.11.2020
Kortteli ja tontti: 12020, Savikorventie 2
Poikkeaminen: kerrosluku


Kempeleessä 5.11.2020


Kaavoittaja Kaija Muraja


Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 6.-23.11.2020.


Todistaa Ilmoitustaulunhoitaja