Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

torstai 25.06.2020, 08:00

KEMPELEEN KUNTA               POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS

 

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 24.2.2020 § 5 mukaan kaavoittaja päättää MRL171 §:n mukaan kunnalle kuuluvaan poikkeamisvaltaan sisältyvissä asioissa siltä osin kun ne koskevat poikkeamista kaavamääräyksistä asemakaava-alueilla tai kaavan mukaisen kerrosluvun ylittämistä korkeintaan yhdellä kerroksella. 

Kaavoittaja antaa alla mainituista poikkeamishakemuksista päätöksenä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Poikkeamispäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaavoituksessa.

 

Päätöksen antopäivä: 26.6.2020

Hakija: Arina Kiinteistöt Oy

Kaava-alue(tonttinro): kortteli 1016 tontti 8

Poikkeaminen: Poikkeaminen määräävästä rakennusalueen rajasta sekä muuntamon suojavyöhykkeen rajasta

Kempeleessä 25.6.2020

Kaavoittaja Kaija Muraja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 25.6.-28.7.2020.

Todistaa Ilmoitustaulunhoitaja

« Takaisin