Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

ke 5. toukokuuta 2021 08.00.00

KEMPELEEN KUNTA                 POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 29.4.2021 § 24 mukaan kaavoittaja päättää MRL171 §:n mukaan kunnalle kuuluvaan poikkeamisvaltaan sisältyvissä asioissa siltä osin, kun ne koskevat poikkeamista kaavamääräyksistä asemakaava-alueilla tai kaavan mukaisen kerrosluvun ylittämistä korkeintaan yhdellä kerroksella.

Kaavoittaja antaa alla mainituista poikkeamishakemuksista päätöksenä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Poikkeamispäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaavoituksessa.

Päätöksen antopäivä: 6.5.2021

Kortteli ja tontti: kortteli 1040 tontti 2

Poikkeaminen: indeksi -34 ja etäisyys rajasta

Kempeleessä 5.5.2021

Kaavoittaja

Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Kempeleen kunnan verkkosivuille 5.5.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 5.-20.5.2021.

Todistaa Ilmoitustaulunhoitaja