Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

to 9. syyskuuta 2021 12.09.00

KEMPELEEN KUNTA                    POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS
Kaavoittaja 

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 29.4.2021 § 24 mukaan kaavoittaja päättää MRL171 §:n mukaan kunnalle kuuluvaan poikkeamisvaltaan sisältyvissä asioissa siltä osin, kun ne koskevat poikkeamista kaavamääräyksistä asemakaava-alueilla tai kaavan mukaisen kerrosluvun ylittämistä korkeintaan yhdellä kerroksella.
Kaavoittaja antaa alla mainituista poikkeamishakemuksista päätöksenä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Poikkeamispäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaavoituksessa.


Päätöksen antopäivä: 10.9.2021
Kortteli ja tontti: kortteli 9000 tontti 2
Poikkeaminen: sitova rakennusalueen raja


Kempeleessä 9.9.2021
Kaavoittaja Kaija Muraja


Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Kempeleen kunnan verkkosivuille 10.9.2021.
Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 9.9.- 1.10.2021.
Todistaa Ilmoitustaulunhoitaja