Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

ti 30. maaliskuuta 2021 13.30.00

POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS

Kaavoittaja                                                                    

                                                                                   

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 24.2.2020 § 5 mukaan kaavoittaja päättää MRL171 §:n mukaan kunnalle kuuluvaan poikkeamisvaltaan sisältyvissä asioissa siltä osin kun ne koskevat poikkeamista kaavamääräyksistä asemakaava-alueilla tai kaavan mukaisen kerrosluvun ylittämistä korkeintaan yhdellä kerroksella.

Kaavoittaja antaa alla mainituista poikkeamishakemuksista päätöksenä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Poikkeamispäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaavoituksessa.

Päätöksen antopäivä: 31.3.2021                                                        

 

Kortteli ja tontti: Kortteli 23008, tontti 9   

 

Poikkeaminen: Rakennusoikeudesta     

 

 

Kempeleessä 30.3.2021       

 

Kaavoittaja                         

 

 

Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Kempeleen kunnan verkkosivuille 30.3.2021.

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 30.3.-14.4.2021.                 

 

 

Todistaa                                                                         Ilmoitustaulunhoitaja