Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

ke 2. kesäkuuta 2021 08.55.00

KEMPELEEN KUNTA                                                  POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ

Kaavoittaja                                                                   KOSKEVA

                                                                                      JULKIPANOILMOITUS

 

 

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 29.4.2021 § 24 mukaan kaavoittaja päättää MRL171 §:n mukaan kunnalle kuuluvaan poikkeamisvaltaan sisältyvissä asioissa siltä osin, kun ne koskevat poikkeamista kaavamääräyksistä asemakaava-alueilla tai kaavan mukaisen kerrosluvun ylittämistä korkeintaan yhdellä kerroksella.

 

Kaavoittaja antaa alla mainituista poikkeamishakemuksista päätöksenä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

 

Poikkeamispäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaavoituksessa.

 

 

Päätöksen antopäivä:         3.6.2021                             

 

Kortteli ja tontti:                   kortteli 23006 tontti 15

 

Poikkeaminen:                   rakennusoikeus ja kerrosluku

 

 

Kempeleessä 2.6.2021       

 

Kaavoittaja                         

 

 

Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Kempeleen kunnan verkkosivuille 2.6.2021.

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 2.6.-24.6.2021.                   

 

 

Todistaa                                                                         Ilmoitustaulunhoitaja