Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen YVA-kuulutus

ke 24. elokuuta 2022 08.00.00

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus      POPELY/2407/2021


YVA-KUULUTUS

OX2 Finland Oy (jäljempänä hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Hallan merituulivoimapuistohanketta Perämerellä. Hankkeeseen sovelletaan valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevan YVA-lain 5 lukua (YVAA 5 §).


Hankekuvaus
OX2 suunnittelee merituulivoimahanketta Oulun edustan merialueelle Suomen talousvyöhykkeelle. Merituulivoimahanke sijaitsee noin 25 kilometriä länteen Hailuodosta. Alueen alustava pinta-ala on noin 575 km2. Hankkeen kokoluokka tulee olemaan noin 160 voimalaa. Tuulivoimaloiden korkeus on enintään 270 – 370 metriä. Voimaloiden välinen etäisyys noin 1,5–2 km. Arvioitu vuosituotanto on noin 12 TWh.


Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto     Kuvaus
VE0               Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta.
VE1               Hankealueelle sijoitetaan enintään 160 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 270–370 metriä ja yksikköteho noin 15–25 MW.
                      Sähkönsiirto mantereelle toteutetaan merikaapelein, ja hankealueelle rakennetaan 3 merisähköasemaa. Suunnitelmat sisältävät lisäksi 4                                  vaihtoehtoista merikaapelireittiä rannikolle (MVE1, MVE2, MVE3, MVE4). Tuulivoimalat liitetään olemassa ja suunnitteilla olevaan Fingridin                                sähköverkkoon merikaapelireitistä riippuen Raahen, Siikajoen ja/tai Oulun kunnan alueella, reittivaihtoehdot: SSAB:n suunniteltu, SVE2, SVE3,                        SVE4.
MVE1/VVE1  Merikaapelireitti MVE1 ja vetyputkireitti VVE1 alkavat merituulivoimapuistosta ja rantautuvat Raahessa SSAB:n tehtaan kohdalla.
MVE2            Merikaapelireitti MVE2 alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Raahen pohjoispuolella Pöllänperän kohdalla.
MVE3            Merikaapelireitti MVE3 alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Siikajoen Kirkonkylän kohdalla.
MVE4            Merikaapelireitti MVE4 alkaa merituulivoimapuistosta ja rantautuu Oulun Martinniemen kohdalla.
SSAB            MVE1 liittyy Raahen SSAB:n tehtaalle rakennettavaan verkkoliityntäpisteeseen ja/tai SSAB:n tekeillä olevaan voimajohto-YVAn vaihtoehtoihin.
SVE2            Sähkönsiirtoreitti SVE2 alkaa MVE2:n sähköasemalta Raahen kaupungissa ja liittyy Siikajoen sähköasemalle.
SVE3            Sähkönsiirtoreitti SVE3 alkaa MVE3:n sähköasemalta Siikajoen kunnassa ja liittyy Siikajoen sähköasemalle.
SVE4            Sähkönsiirtoreitti SVE4 alkaa MVE4:n sähköasemalta Oulun kaupungissa ja liittyy Pikkaralan sähköasemalle.
SVE5 -          Sähkönsiirtoreitti SVE5 alkaa MVE4:n sähköasemalta Siikajoen kunnassa ja liittyy Pikkaralan sähköasemalle


Asiakirjojen nähtävilläolo ja mielipiteiden esittäminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 24.8. – 24.10.2022 osoitteessa www.ymparisto.fi/hallamerituulivoimaYVA  sekä seuraavien kuntien ja kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa: Hailuoto, Oulu, Raahe, Siikajoki, Liminka, Tyrnävä ja Kempele.

Paperimuodossa asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä seuraavissa paikoissa:
Raahen kaupungintalo: Rantakatu 50, 92100 Raahe
Raahen kaupunginkirjasto: Rantakatu 45, 92100 Raahe
Siikajoen kunnanvirasto: Virastotie 5A, 92400 Ruukki
Ruukin pääkirjasto: Opintie 3, 92400 Ruukki
Hailuodon kunnanvirasto: Luovontie 176, 90480 Hailuoto
Hailuodon kirjasto: Luovontie 61, 90480 Hailuoto
Limingan kunnanvirasto: Lakeustalo, Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka
Limingan kirjasto: Liminganraitti 5, 91900 Liminka
Tyrnävän kunnantalo: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä
Tyrnävän pääkirjasto: Meijerikatu 3, 91800 Tyrnävä
Kempeleen kunnanvirasto: Vihikari 10, 90440 Kempele
Kempeleen pääkirjasto: Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
Oulun kaupunki: Ympäristötalo, Solistinkatu 2, 90140 Oulu
Oulun pääkirjasto: Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 24.10.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteella PL, 90101 Oulu (käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi.
Lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle varatun ajan jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Lausunto tulee nähtäväksi viimeistään 24.11.2022 osoitteeseen www.ymparisto.fi/hallamerituulivoimaYVA

Yleisötilaisuus
Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 8.9.2022 klo 17.30 - 19.30 Tapahtumatalo Raahessa, Fregattisalissa (Kirkkokatu 28, 92100 Raahe). Tilaisuuteen voi osallistua myös internetin välityksellä. Linkki tilaisuuteen tulee hankkeen verkkosivulle (linkki edellä). Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä
Hankkeesta vastaava: Patrick Lees, etunimi.sukunimi@Ox2.com, puh. 040 662 1184, YVA-konsultti: Ella Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@afry.com, puh. 050 435 6507,

Yhteysviranomainen: Merialueet: Liisa Kantola (puh. 0295 038 340) ja Saara-Kaisa Konttori (puh. 0295 038 022) ja sähkönsiirto maa-alueilla: Heli Kinnunen (puh. 0295 038 018), etunimi.suku-nimi@ely-keskus.fi

Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-pohjanmaa 24.8. – 24.10.2022 välisen ajan sekä vaikutusalueen kunnissa. Kuulutus on julkaistu samanaikaisesti myös hankkeen YVA-sivulla www.ymparisto.fi/hallamerituulivoimaYVA


POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puh. 0295 038 000
Veteraanikatu 1
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
PL 86
90101 Oulu

Kuulutus pdf-muodossa