Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutus

torstai 22.08.2019, 15:39

KUULUTUS

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 22. päivänä elokuuta 2019 Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen tarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevan päätöksen.

Toiminnanharjoittaja: Kempeleen Siirtokuljetus Oy
Ekohaka 7
90440 Kempele

Toiminta, jota päätös koskee: Kempeleen jätteenkäsittelylaitos
Ekohaka 7, Kempele

Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka Kempeleen kunnan tiloissa, osoite Vihikari 10, Kempele sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamossa, osoite Veteraanikatu 1, Oulu.
Päätökseen voi hakea kirjallisesti oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimus liitteineen tulee toimittaa aluehallintovirastolle viimeistään 21.9.2019. Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevat tarkemmat ohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Päätös, pdf

Oulussa, 22. päivänä elokuuta 2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

« Takaisin