Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkinen kuulutus

ma huhtik. 29 08:00:00 2024

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus


JULKINEN KUULUTUS LUONNONSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ


Asia
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 25.4.2024 luonnonsuojelulain
(9/2023) 77 §:n mukaisen päätöksen POPELY/542/2024, joka koskee erityisesti suojeltavan
lajin (suovenhokas, Nola karelica), esiintymispaikan rajojen määrittelemistä Kempeleen kunnassa
sijaitsevilla kiinteistöillä 244-401-20-185 (Takkinen), 244-401-8-256 (Metsäsuo), 244-401-8-257
(Länsisuo), 244-401-8-399 (Haukkasuo), 244-401-206-1 (Heiko) ja 244-401-4-489 (Metsäsaarela).

Tiedoksianto
Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
verkkosivuilla 29.4.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.


Nähtävillä pito
Kuulutus ja päätös karttaliitteineen sekä valitusosoitus pidetään nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-pohjanmaa 5.6.2024 saakka.