Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkinen kuulutus

ti huhtik. 30 08:00:00 2024

Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskus


JULKINEN KUULUTUS LUONNONSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ


Asia
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 26.4.2024 luonnonsuojelulain
(9/2023) 77 §:n mukaisen päätöksen POPELY/543/2024, joka koskee erityisesti suojeltavan
lajin (suovenhokas, Nola karelica), esiintymispaikan rajojen määrittelemistä Kempeleen kunnassa
sijaitsevilla kiinteistöillä 244-401-11-66 (Viitametsä), 244-401-14-41 (Wiitaselkä), 244-401-5-71
(Närkki), 244-401-5-319 (Niemelä), 244-401-5-345 (Holma) ja 244-401-38-132 (Perttilä).


Tiedoksianto
Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
verkkosivuilla 30.4.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.


Nähtävillä pito
Kuulutus ja päätös karttaliitteineen sekä valitusosoitus pidetään nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-pohjanmaa 6.6.2024 saakka.