Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus yleistiedoksiannosta POPELY/1435/2022

ti 7. kesäkuuta 2022 10.00.00

Asia
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 6.6.2022 päätöksen POPELY/1435/2022; Lupa poiketa luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien rauhoitussäännöksistä; sammalnäytteiden keruu lajinmääritystä varten Pohjois-Pohjanmaan alueella, lettoinventoinnit, Helmi-ohjelma.

Tiedoksianto
Päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 7.6.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (14.6.2022).

Nähtävillä pito
Päätös pidetään nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Veteraanikatu 1, 90100 Oulu 14.7.2022 saakka ja sen voi pyytää annettavaksi tai toimitettavaksi kirjaamosta (kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi).

Päätöstä koskevat lettoinventoinnit liittyvät Helmi-elinympäristöohjelmaan, tähän liittyen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisi tiedotteen viikolla 22: https://www.sttinfo.fi/tiedote/pohjois-pohjanmaalla-inventoidaan-lettoja?publisherId=69817884&releaseId=69943014&lang=fi

Päätös

Ilmoitus