Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen kuulutus päätöksestä

ke 30. kesäkuuta 2021 08.00.00

Tilapäistä melua aiheuttava ulkoilmakonsertti Kempeleessä

Ilmoittaja ja osoite

Kempeleen kunta
Vihikari 10
90440 Kempele

Toiminta Äänentoiston käyttö Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtumassa 28.8.2021

Paikka Piriläntie 175, 90440 Kempele

Päätös Ympäristönsuojelupäällikkö 28.6.2021 § 177, OUKA/7573/11.01.00.03/2021

Kuulutuksen julkaisupäivä 30.6.2021

Valitusaika päättyy 6.8.2021

Valitusaika ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä. Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset).

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen kuulutus päätöksestä: Meluilmoitus, Hyvä kasvaa Kempeleessä-tapahtuma 28.8.2021, Piriläntie 175, Kempele

Oulun kaupungin ympäristönsuojelupäällikön päätös 28.6.2021: Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttava toiminta