Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen kuulutus päätöksestä / Asunto Oy Kempeleen Peltokartano parveketupakointikiellon määrääminen, Kempele

to 15. syyskuuta 2022 08.00.00

Oulun seudun ympäristötoimi  -liikelaitos
Kuulutus päätöksestä
Parveketupakointikiellon määrääminen
OUKA/5464/11.02.04/2022

Asunto Oy Kempeleen Peltokartano parveketupakointikiellon määrääminen, Kempele


Ympäristöterveyspäällikkö antaa alla mainitusta tupakkalain 79 §:n mukaisesta tupakointikiellon määräämisestä päätöksensä 15.09.2022, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.


Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö 09.09.2022 § 23, OUKA/5464/11.02.04/2022


Hakijan nimi ja osoite: Asunto Oy Kempeleen Peltokartano, Hallikuja 7 B, 90440 Kempele
Asia: Parveketupakointia koskeva tupakointikielto
Paikka: Kaupunginosa/osoite: Ollila / Hallikuja 7 B, 90440 Kempele
Päätöksen antopäivä: 15.09.2022
Valitusaika päättyy: 06.10.2022

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä. Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka sähköisen kuulutuksen liitteenä
www.ouka.fi/kuulutukset.

Päätös, pdf-tiedosto