Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen kuulutus / Isape Oy:n maa-aineslupahakemus, Pikkaralan Ecofuel, Juurussuo, Kempele

ma 21. syyskuuta 2020 08.00.00

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

KUULUTUS / Isape Oy:n maa-aineslupahakemus, Pikkaralan Ecofuel, Juurussuo, Kempele

Hakija ja osoite
Isape Oy
Keinäsentie 14
90450 Kempele

OUKA/894/10.03.00.13/2020 Kuulutus hakemuksesta

Toiminta ja sijainti

Isape Oy hakee maa-aineslupaa peltomullan ottoon tilalta Lisä-Kuismo 244-401-20-42 Kempeleen kunnan Juurussuon alueella. Hakemuksen mukaan noin 4,4 ha:n suuruiselta ottamisalueelta otetaan 35 000 m3 peltomultaa pohjavesipinnan yläpuolelta. Ottosyvyys on multakerroksen paksuudesta riippuen 0,5–0,8 metriä. Hakemuksen mukainen alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Samanaikaisesti on vireillä jätteenkäsittely- ja varastointialueen ympäristölupahakemus samalle tilalle.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja tiedoksisaanti
Kuulutuksen julkaisupäivä on 21.9.2020.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä. Keskeiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 21.9.–28.10.2020 sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset). Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava asianumero OUKA/894/2020, on toimitettava kirjallisena viimeistään 28.10.2020 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.

Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Laura Purola p. 044 703 6764

Oulussa 17. päivänä syyskuuta 2020

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS