Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen kuulutus hakemuksesta

ti 6. huhtikuuta 2021 08.00.00

St1 Oy:n Shell Kempele Zeppelinin ympäristöluvan pohjavesitarkkailun muuttaminen, Kempele

Hakija ja osoite
St1 Oy, PL 68, 00521 Helsinki

Toiminta ja sijainti
St1 Oy Shell Kempele Zeppeliinin polttoaineiden jakeluasemalla on myönnetty ympäristölupa 29.3.2017 § 32 (Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta). Polttoaineiden jakeluasema sijaitsee osoitteessa Zeppeliinintie 2, 90450 Kempele (kiinteistötunnus 244-401-18-182). Jakeluasema sijoittuu Kempeleenharjun 1-luokan pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. St1 Oy hakee ympäristöluvan pohjavesitarkkailuun muutosta siten, että tarkkailu lopetettaisiin pohjavesiputkista MW1 ja MW2 ja niistä mitattaisiin vain vesipinnat. Pohjavesiputkista MW3-MW5 otettavista näytteistä poistettaisiin heinäkuun näytteenotto ja näytteenottoa jatkettaisiin
touko- ja lokakuussa. Haettua tarkkailua toteutettaisiin vuoden 2022 alusta.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja tiedoksisaanti
Kuulutuksen julkaisupäivä on 6.4.2021.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.

Keskeiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 6.4.-14.5.2021 sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/ kuulutukset).

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla.


Muistutukset ja mielipiteet
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä muistutus hakemuksesta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava asianumero OUKA/7368/2015, on toimitettava kirjallisena viimeistään 14.5.2021 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.


Lisätiedot
Ympäristötarkastaja Satu Seppälä p. 044 703 6767


Oulussa 30. päivänä maaliskuuta 2021

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS