Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen kuulutus / Asunto Oy Kempeleen Peltokartano tupakkalain 79§ mukainen tupakointikieltohakemus

ti 14. kesäkuuta 2022 08.00.00

Kuulutus Asunto Oy Kempeleen Peltokartano tupakkalain 79§ mukaisesta tupakointikieltohakemuksesta, Kempele

Hakija ja osoite:
Asunto Oy Kempeleen Peltokartano
Hallikuja 7 B
90440 Kempele

Toiminta ja sijainti:
Asunto Oy Kempeleen Peltokartano (Y-tunnus: 2949801–7) on toimittanut 26.04.2022 Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoon tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön osakkaiden hallinnassa oleville parvekkeille.

Asiakirjojen nähtävillä olo:
Keskeiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä sähköisen kuulutuksen liitteenä kuulutusaikana 14.06.2022- 05.07.2022 (www.ouka.fi/kuulutukset) ja (www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset). Vastine kuulemiseen on tehtävä 14 päivän kuluessa kuulemisen tiedoksisaannista. Kuulemisaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.

Kuuleminen:
Niille tilojen haltijoille, jotka ovat vastustaneet tupakointikieltoa tai eivät ole vastanneet Asunto Oy Kempeleen Peltokartanon kuulemiseen, varataan hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiset, joissa on mainittava asianumero OUKA/5464/11.02.04/2022, on toimitettava kirjallisena viimeistään 05.07.2022 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos, ympäristöterveydenhuolto, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi.

Lisätiedot:
Terveystarkastaja Kreko Antti p. 044 703 6737
Oulussa 10. päivänä kesäkuuta 2022
OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS

Hakemus