Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen kuulutus

ma 31. toukokuuta 2021 16.09.00

Elcoflex Oy:n pintakäsittelylaitoksen ympäristöluvan muutos ja toiminnan aloittamislupa, Kempele

Hakija ja osoite

Elcoflex Oy
Vihikari 10
90440 Kempele
Y-tunnus 0522645-5

Toiminta                                  Pintakäsittelylaitos
Paikka                                     Elcoflex Oy, Kempeleen kunta, Vihiluoto, Vihikari 10,

                                               90440 Kempele, kiinteistötunnus 244-401-219-2
Päätös                                    Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta 26.5.2021 § 52, OUKA/2432/2021

Kuulutuksen julkaisupäivä      31.5.2021
Valitusaika päättyy                  7.7.2021

Valitusaika ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.

Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset).

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen kuulutus: Elcoflex Oy:n pintakäsittelylaitoksen ympäristöluvan muutos ja toiminnan aloittamislupa, Kempele