Oulun seudun ympäristötoimi / Kuulutus päätöksestä / Tilapäistä meluhaittaa aiheuttava ulkoilmakonsertti Vihiluodossa

ti 8. kesäkuuta 2021 08.00.00

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS
OULUN KAUPUNKI
OUKA/6620/11.01.00.03/2021


Kuulutus päätöksestä / Tilapäistä meluhaittaa aiheuttava ulkoilmakonsertti Vihiluodossa


Ilmoittaja ja osoite
Vihiluodon Maininki Oy
Torpantie 16
90440 Kempele


Toiminta
Ulkoilmakonsertti, Torpparock 3.7.2021
Paikka Vihiluodon Torppa, Torpantie 16, 90440 Kempele


Päätös
Ympäristönsuojelupäällikkö 4.6.2021 § 126, OUKA/6620/11.01.00.03/2021
Kuulutuksen julkaisupäivä 8.6.2021
Valitusaika päättyy 15.7.2021


Valitusaika ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä. Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset).

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla.