Oulun seudun ympäristötoimi / kuulutus päätöksestä / Tilapäistä meluhaittaa aiheuttava ulkoilmakonsertti Vihiluodossa

pe 15. heinäkuuta 2022 08.00.00

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS
OULUN KAUPUNKI
OUKA/7927/11.01.00.03/2022

Kuulutus päätöksestä / Tilapäistä meluhaittaa aiheuttava ulkoilmakonsertti Vihiluodossa

Ilmoittaja ja osoite                  
Vihiluodon kyläyhdistys ry
Vihiluoto 30
90440 Kempele

Toiminta                                 
Ulkoilmakonsertti Vihiluoto Weekend 13.8.2022

Paikka                                     
Vihiluodon jalkapallokenttä, Vihiluoto
Kempele

Päätös                                     
Ympäristönsuojelupäällikkö vs. 13.7.2022 § 121 OUKA/7927/11.01.00.03/2022

Kuulutuksen julkaisupäivä     
15.7.2022

Valitusaika päättyy                 
23.8.2022

Valitusaika ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.

Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset).

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla.

Liite