Oulun seudun ympäristötoimi / Kuulutus päätöksestä / Tilapäistä meluhaittaa aiheuttava ulkoilmakonsertti Vihiluodossa

pe 10. kesäkuuta 2022 08.00.00

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS
OULUN KAUPUNKI
OUKA/7178/11.01.00.03/2022

Kuulutus päätöksestä / Tilapäistä meluhaittaa aiheuttava ulkoilmakonsertti Vihiluodossa

Ilmoittaja ja osoite:
Vihiluodon Maininki Oy
Torpankuja 16
90440 Kempele

Toiminta
Ulkoilmakonsertti Torpparock 2.7.2022

Paikka
Torpankuja 16
90440 Kempele

Päätös
Ympäristönsuojelupäällikkö 8.6.2022 § 96, OUKA/7178/11.01.00.03/2022
Kuulutuksen julkaisupäivä 10.6.2022
Valitusaika päättyy 18.7.2022

Valitusaika ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.

Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset).

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla.

Liite