Oulun seudun ympäristötoimen kuulutus päätöksestä

ma toukok. 27 15:28:00 2024

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI -LIIKELAITOS
OULUN KAUPUNKI
OUKA/8269/10.03.00.13/2023

Kuulutus päätöksestä
Hannu Holapan maa-aineslupa, Pirttitörmä, Kempele

Hakija ja osoite
Hannu Holappa
Rajakorventie 242
90440 Kempele

Toiminta
Hiekan ottaminen pohjavedenpinnan yläpuolelta

Paikka
Kempeleen kunta, Kempeleen kylä Pirttitörmä tila
Metsä-Holappa II 244-401-22-109

Päätös
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta 22.5.2024 § 55, OUKA/8269/2023

Kuulutuksen julkaisupäivä 27.5.2024
Valitusaika päättyy 3.7.2024

Valitusaika ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä.

Päätös on nähtävillä valitusajan päättymiseen saakka sähköisen kuulutuksen liitteenä (www.ouka.fi/kuulutukset).
Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kempeleen kunnan verkkosivuilla.

Oulun kaupunki, Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta, ote pöytäkirjasta 22.5.2024 § 55: Hannu Holapan maa-aineslupa, Pirttitörmä, Kempele (pdf-tiedosto)