Ollilan korttelin 1016 asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

ke 2. marraskuuta 2022 08.00.00

Tekniset palvelut                                                                                      Ilmoitus
Kaavoitus                                                                                                   Päivämäärä 2.11.2022


Ollilan korttelin 1016 asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta Keskustan tilastoalueen Ollilan pienalueella (001/101) koskien korttelin 1016 tontteja 8 ja 9, ja että asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville kuulemista varten.

Suunnittelualueen laajuus on noin yhden hehtaarin. Asemakaavahankkeen tarkoitus on tarkistaa asemakaavamerkinnät vastaamaan korttelin toteutuneiden kauppa- ja asuintoimintojen nykyisiä ja tulevia tarpeita, osoittaa pysäköinti- ja ajojärjestelyt korttelissa tarkoituksenmukaisesti sekä tutkia täydennysrakentamisen sijoittuminen.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavaluonnos ovat nähtävillä 2.11.-2.12.2022 kunnanverkkosivuilla osoitteessa www.kempele.fi/ polussa Ajankohtaista > Viralliset kuulutukset sekä suunnitelmapankissa, Asuminen ja ympäristö > Suunnitelmapankki > Asemakaavahankkeet. Aineistot ovat nähtävillä toimitilojen aukioloaikoina myös Kempeleen pääkirjastolla (os. Zeppelinintie 1) ja kunnan toimitiloissa Vihikari 10:ssä. Hanketta koskevat lausunnot ja mielipiteet voi esittää kuulemisaikana kirjallisesti: Kempeleen kunta, Tekniset palvelut / Kaavoitus, PL 12, 90441 Kempele tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse kaavoitus@kempele.fi tai puhelimitse:
kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä, p. 0405452383
kaavoittaja Kaija Muraja, p. 0503163769.

26.9.2022
Kempeleen kunnanhallitus