Naapurien kuuleminen suunnittelutarveratkaisuhakemuksessa: Tuohinon tilan laajennus, Ylipääntie 93

ke toukok. 15 08:00:00 2024

Naapurien kuuleminen suunnittelutarveratkaisuhakemuksessa: Tuohinon tilan laajennus, Ylipäätie 93


Kempeleen kunnalta on haettu suunnittelutarveratkaisua Tuohinon tilan laajentamiselle. Kohteen osoite on Ylipääntie 93.
Hankkeen kuvaus:
Tuohinon tilan jatkaminen juurillaan on ollut toiminnan perusajatuksena. Kaluston määrä ja koko on tilan kasvaessa myös kasvanut. Tilan koon kasvaessa on tullut myös tarve hankkia lisää maata nykyisen pihapiirin jatkeeksi. Keskittämällä toiminnot yhteen paikkaan ei tule tarve pilkkoa jo pieneksi käynyttä kantatilan paikkaa. Haettavalla suunnittelutarveratkaisulla rakennetaan uusi konehalli/toimistorakennus ja varastohalli (n. 1650 m2) sekä kone-/ kalustokatos (n. 995 m2). Muodostuvalla suljetulla sisäpihalla saadaan kaikki tilan kalusto keskitettyä yhteen paikkaan mahdollisimman kauas pihapiirin asuinrakennuksista.

Nähtävillä olo:
Hakemusasiakirjoihin voi tutustua Kempeleen kunnanvirastolla (Vihikari 10, 90440 Kempele) ajanvarauksella. Ajanvaraukset puh. 040 1820 509.

Muistutuksen esittäminen:
Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen johdosta varataan MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, tilaisuus muistutuksen tekemiseen.
Kirjalliset muistutukset tulee jättää 30.5.2024 klo 16 mennessä kirjeitse PL 12, 90441 Kempele tai sähköisesti kirjaamo@kempele.fi.

Lisätietoa asiaan liittyen: Juha Auno, kaavasuunnittelija P. 040 1820 509, juha.auno@kempele.fi