Myönnetyt rakennusluvat

perjantai 11.10.2019, 08:00

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.10.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Julkipanon viimeinen valituspäivä on 28.10.2019. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

234

Myönnetty

19-0234-M

Kempele, 244-401-0027-0068

 

 

Maisematyölupa Esikuormituspenkereen rakentaminen rakennuspaikalle

 

 

Hannu Hanhela
rakennustarkastaja

 

Tämä ilmoitus on julkipantu 11.10.2019 - 28.10.2019 ilmoitustaululle. 

« Takaisin